Kurumsal

Kurumsal

 

Emre Hurdacılık ismi altında 1995 yılından bugüne kadar Trakya bölgesinde hurda atık toplama ve ayrıştırma alanında faaliyet gösteren firmamız;

Çevre Bakanlığı’nca tanzim edilen : Mayıs-2007 tarihinden itibaren Ambalaj atıkları toplama ve Ayrıştırma-Geçici Çalışma iznine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tanzim edilen :

-İşletme Belgesine,

-İşyeri Kurma İzin Belgesine,

Ulaştırma Bakanlığı’nca tanzim edilen : K2 Taşıma – Yetki Belgesine sahiptir.

Firmamız bünyesinde 8 adet kamyon, 2 adet forklift, 1 adet kepçe,  3 adet kamyon-vinç ve 2 servis-bakım kamyoneti bulunmaktadır. 7 idari ve 51 işçi çalışanı ile Trakya bölgesinde hizmet vermektedir.

Amacımız

Amacımız genişleyen iş hacmi dolayısı ile oluşabilecek aksaklıkları erken tespit etmek ve hizmet politikamızdan ödün vermemektir.

Kalite Politikamız

Emre Metal ve Plastik geri dönüşüm firmamız aşağıdakileri kalite politikası olarak benimsemiştir.

Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetini sürekliliğini sağlamayı,

Kaliteyi sürekli kılarak ürünleri zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,

Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışanlarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

Çevre  dostu üretim anlayışı ile satış öncesi ve  satış sonrası hizmeti bir ilke kabul eden Emre Metal ve Plastik Geri Dönüşüm-Salih Kösenli

ISO 9001:2008 Kalite yönetim standardı'nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Taahhütte Bulunmaktadır.

Çevre Politikamız

Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak
 

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak
 

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek
 

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
 

Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek
 

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
 

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
 

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Misyonumuz - Vizyonumuz

Firmamız küreselleşen dünyanın bir sorunu olan atık toplama ve ayrıştırma konusunda genişleyen iş hacmine paralel olarak Veliköy San.Bölgesinde yapımı 2006 yılında tamamlanan 1031m2’lik kapalı alan ve toplamda 3600 m2’lik alanı ile firma bazında bölgesi içinde kapasitesine bağlı olarak çözümler sunmaktadır.